Več o DDV šoli

DDV šola nudi celovit program izobraževanja in usposabljanja na področju davka na dodano vrednost. Programi in vsebine izobraževanj temeljijo na veljavni DDV zakonodaji, dolgoletnih izkušnjah predavateljev iz prakse ter na izpostavljenih stališčih davčnega organa.

Kaj DDV šola nudi?

DDV šola tako nudi:

  • seminarje in šole za naključne udeležence in
  • seminarje in šole za zaključene skupine ali podjetja (interne seminarje).

1. Seminarji in šole za naključne udeležence

DDV šola je namenjena usposabljanju posameznikov za samostojno delo na področju DDV, DDV seminar pa je običajno posvečen posameznim aktualnim tematikam in obetajočim se spremembam.

Seminarji in šole potekajo v predavalnicah. Posamezni seminar ali šolo vodijo eden ali več strokovnjakov s področja DDV. Z namenom doseganja visoke kakovosti predavanj je število udeležencev seminarjev in šol omejeno, in sicer posamezna skupina lahko zajema največ 20 udeležencev.

2. Interni seminarji in šole

Interni seminarji in šole so namenjene zaključenim skupinam, oziroma podjetjem, ki želijo svoje zaposlene seznaniti z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih morajo slednji poznati s področja DDV pri opravljanju svojega dela.

Naročnik lahko naroči bodisi le izvajanje internega seminarja ali šole bodisi izvajanje skupaj z najemom predavalnice. Število udeležencev internih seminarjev in šol določi naročnik.

Cena internih seminarjev je odvisna od obsega in tematike, ki jo naročnik želi.

Več o ustanoviteljici DDV šole

Aleksandra Heinzer je diplomirala na Fakulteti za upravo. V okviru študija si je med drugim pridobila potrebna znanja s področja davčnega sistema, vseh področij obdavčitve, upravnega postopka, davčnega postopka in ostalih upravnih postopkov. Opravila je strokovni izpit iz upravnega postopka ter si pridobila znanje za osnovno vodenje mediacij. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev. Leta 2016 je na matični fakulteti zaključila tudi magistrski študij s področja DDV.

Izkušnje s področja davčnega svetovanja si je najprej pridobivala v svetovalni družbi Taxgroup, kasneje pa kot samostojna svetovalka. Skozi dolgoletno delo na tem področju se je specializirala za področje davka na dodano vrednost. Poleg tega, da svojim strankam pomaga reševati DDV probleme, je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja s področja DDV naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer d.o.o. Posebno pozornost posveča podajanju znanja, saj je do sedaj sodelovala že na več kot devetdesetih strokovnih seminarjih, ki jih je obiskalo že preko 2000 udeležencev.