Storitve v zvezi z nepremičninami in gradbena dela: 28. 1. – 1. 12. 2016

Seminar je namenjen vsem, ki poslujejo s tujino oziroma opravljajo storitve v tujini, kot tudi vsem, ki se ukvarjajo s storitvami gradnje v Sloveniji in tujini. Udeležbo priporočamo vsem, ki sklepajo gradbene pogodbe!

Termin:

12.2.2016, 9.00 – 14.00 (Ljubljana)

22.3.2016, 9.00 – 14.00 (Maribor)

24.8.2016, 9.00 – 14.00 (Ljubljana)

15.9.2016, 9.00 – 14.00 (Kranj)

10.11.2016, 9.00 – 14.00 (Ljubljana)

Več informacij tukaj >>

Namen seminarja

Pri opravljanju storitev v tujini je velikokrat težko ugotoviti, ali je storitev povezana z nepremičnino ali ne. Na tem področju obstajajo določena pravila, ki so precej ohlapna, zato bomo na seminarju na podlagi novega, obširnejšega pojasnila, ki ga je objavila Evropska komisija in skozi praktične primere skušali razbliniti nekaj dilem iz prakse. Posvetili se bomo tudi nekaterim dvomom, ki se še vedno pojavljajo pri uporabi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1 in opozorili na nekatere posebnosti, ki veljajo pri sklepanju gradbenih pogodb.

Pojasnilo: Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila obširna pojasnila glede pravila določanja kraja opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami. Davčni zavezanci v praksi se namreč velikokrat srečajo z dilemo, ali se pri določanju kraja določene storitve uporabi to posebno pravilo (torej, da je do DDV upravičena tista država članica, v kateri se nepremičnina nahaja) ali pa splošno pravilo (do DDV je upravičena tista država članica, v kateri ima prejemnik te storitve svoj sedež). Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost sicer zajema nekatere kriterije, vendar pa so ti precej splošni in so še vedno obstajali dvomi glede njih. Obravnavana pojasnila vsebujejo poenostavljeno obrazložitev na nekaterih primerih.

 

Potek seminarja

 • 09.00 – 09.15 Dobrodošlica ob jutranji kavi
 • 09.15 – 11.15 Predavanje I. del z diskusijo
 • 11.15 – 12.15 Odmor za kosilo za priložnost za druženje
 • 12.15 – 14.00 Predavanje II. del z diskusijo

Iz programa seminarja

1. Storitve v zvezi z nepremičninami

 • določanje kraja opravljenih storitev (splošno ali posebno pravilo)
 • katere storitve so povezane z nepremičnino in katere ne
 • slovenski davčni zavezanec gradi v tujini (na kaj je treba biti še posebej pozoren?)
 • slovenski davčni zavezanec opravlja gradbene storitve v tretji državi – izvoz in storitve
 • dobave blaga z montažo
 • podizvajalci za slovenskega glavnega izvajalca opravljajo storitve, ki so sicer povezane z nepremičnino, ki se nahaja v tujini
 • storitve na opremi, ki je instalirana v Sloveniji
 • storitve na opremi, ki se nahaja v tujini
 • servisne storitve in storitve montaže še preden je oprema zmontirana
 • storitev skladiščenja za tujce
 • izvajanje ali naročanje različnih gozdarskih storitev, kot je podiranje dreves in podobno
 • najemanje delovne sile za delo na gradišču
 • najemanje opreme in naprav za delo na gradbišču
 • opravljanje storitev na ozemlju dveh različnih držav
 • prekinitev projekta
 • opravljanje storitev oglaševanja na različne načine (na panojih, stenah, kozolcih ipd)
 • najem stojnice z ali brez podpornih storitev

2. Storitve gradnje v Sloveniji

 • opredelitev nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna
 • uporaba obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1
 • zapleti pri obrnjeni davčni obveznosti (direktna plačila podizvajalcem in posledice za glavne izvajalce)
 • konzorcijske pogodbe – opozorila
 • gradnja in prenos komunalne opreme na občino
 • tuja pravna oseba gradi za nas v Sloveniji
 • DDV posebnosti pri sistemu »ključ v roke«
 • DDV pri kasnejših znižanjih cene
 • pogodbene kazni in DDV
 • tuja pravna oseba gradi v Sloveniji

Predavatelj/i

Aleksandra Heinzer, univ. dipl. upr. org., je kot davčna svetovalka specializirana predvsem za področje DDV, osebne obdavčitve, davčne postopke ter druge posebne upravne postopke. Je avtorica številnih strokovnih člankov, soavtorica priročnika “Pravnik v podjetju” in on-line priročnika “Vzorci aktualnih pogodb” ter velike uspešnice – priročnika “DDV zakon – pravilnik – komentar – pojasnila – praktični primeri”. Pripravlja tudi različne tečaje in množično obiskane strokovne seminarje s področja DDV.

Več informacij tukaj >>

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 190,00€+ DDV (231,80€ z DDV) ter vključuje strokovno gradivo in okrepčilo med odmori.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 20 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje. Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

Na seminar se lahko prijavite na naši spletni strani ali pa nam izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti ali faxu. Po uspešni prijavi boste prejeli e-potrdilo. Na podlagi prejete prijave vam bomo poslali predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku oz. najkasneje do datuma seminarja. Za proračunske porabnike velja podaljšan rok plačila. Aktivnim naročnikom naših strokovnih produktov, bomo navedeni popust obračunali med obdelavo naročila v naročniškem oddelku. Popust v tem trenutku na obvestilu o prijavi, ki ga boste prejeli po e-pošti, še NI obračunan. Račun vam bomo poslali po pošti po izvedenem seminarju.

Več informacij tukaj >>

Odpoved mora biti pisna in najmanj 3 dni pred datumom dogodka. Pri neudeležbi brez pisne odjave do dneva izvedbe, kotizacije ne vračamo. Plačilo je pogoj za udeležbo.

Splošni pogoji

Prijave na seminar sprejemamo do 3 dni pred datumom seminarja oziroma do zapolnitve mest. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 3 dni pred datumom seminarja.

Odpoved mora biti pisna in najmanj 3 dni pred datumom dogodka. Pri neudeležbi brez pisne odjave do dneva izvedbe, kotizacije ne vračamo. Plačilo je pogoj za udeležbo.

Posted in seminarji in izobraževanje and tagged , .