Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja davkov. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju … Za več informacij lahko pokličete GSM: 030 604 454

Termini:

 • 8.5. – 29.5.2018 | Ljubljana

Več informacij tukaj >>

Namen seminarja

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega. Nudi vam konkurenčnejšo prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja davka na dodano vrednost. Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer ter Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost« v slovenskem in angleškem jeziku.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Potek seminarja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb Zakona o DDV, postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere iz davčne prakse, se seznanili s podrobnostmi in novostmi na področju DDV in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • V sklopu študijskega gradiva boste prejeli on-line priročnik DDV-Zakon-Pravilnik-Komentar ter video seminar »Naknadne spremembe davčne osnove in obračuna DDV«(podatke za dostop vam bomo ob začetku izobraževanja poslali po elektronski pošti).
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 75-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost« v slovenskem in angleškem jeziku (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Iz programa seminarja

1. MODUL: interaktivna delavnica »Zgradimo temelje in spoznajmo zlata pravila DDV«
Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka
Termin: 8. 5. 2018 med 9. in 15. uro
V modulu bodo zajeti:

 • uporaba predpisov: gradivo kot pomoč pri reševanju vsakdanjih DDV problemov
 • prepoznavanje transakcij: kaj je in kaj ni v sistemu DDV
 • davčni zavezanci za namene DDV:
  • vrste davčnih zavezancev
  • posebna ureditev za male davčne zavezance
  • posebna ureditev za kmete in pavšalno nadomestilo
 • identifikacija za namene DDV in njeno prenehanje
 • plačniki DDV
 • razdelitev transakcij znotraj sistema DDV:
  • obdavčen promet
  • oproščen promet (prave in neprave oprostitve)
  • promet, ki je obdavčljiv izven Slovenije
 • dobava blaga:
  • določanje kraja dobave blaga
  • poslovna in neposlovna raba blaga
 • dobava storitev:
  • določanje kraja opravljanja storitev
  • brezplačne storitve
 • stopnja DDV
 • določanje davčne osnove:
  • kaj se všteva v davčno osnovo in kaj ne
  • davčna osnova pri »prezaračunavanju« (zneski v imenu in za račun naročnika)
  • davčna osnova pri transakcijah med povezanimi osebami
  • popravek davčne osnove
 • obdavčljivi dogodek, obveznost obračuna
 • odbitek DDV:
  • nastanek in obseg pravice
  • uveljavljanje pravice do odbitka
  • omejitve odbitka DDV
  • odbitni delež
  • popravki odbitka DDV
 • davčno obdobje in plačilo DDV
 • obračun DDV
  • popravljanje napak v obračunu DDV
  • samoprijava
 • vračilo DDV na podlagi obračuna DDV
 • knjigovodstvo davčnega zavezanca
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko

2. MODUL: interaktivna delavnica »Računi, vračilo DDV in obdavčitev storitev«
Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka
Termin: 15. 5. 2018 med 9. in 15. uro
V modulu bodo zajeti:

 • izdajanje računov:
  • podatki na računu
  • poenostavljeni računi
  • elektronski računi
 • vračilo DDV:
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v drugi državi članici
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v Sloveniji
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v tretji državi
 • kraj opravljanja storitev:
  • splošna pravila
  • posebna pravila
   • storitve posrednikov
   • storitve v zvezi z nepremičninami
   • opravljanje prevoza (novosti po 1.1.2015)
   • storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev
   • pomožne prevozne storitve in cenitve ter dela na premičninah
   • restavracijske storitve
   • najem prevoznih sredstev
   • elektronske storitve – posebna ureditev (novosti po 1.1.2015)
   • opravljanje storitev osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj EU
 • obveznost obračuna in odbitek DDV pri storitvah
 • konkretni primeri izpolnjevanja davčnih evidenc, obrazca DDV-O in RP-O
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko

3. MODUL: interaktivna delavnica »Obdavčitev pri pridobitvah, prevozu, uvozu/izvozu blaga«
Predavateljica: mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka z licenco ZDSS
Termin: 22. 5. 2018 med 9. in 15. uro
V modulu bodo zajeti:

 • obdavčitev mednarodnih transakcij:
  • na kratko predstavitev Direktiv EU
 • pridobitev blaga znotraj Skupnosti:
  • kraj pridobitve blaga znotraj Unije
   • oproščene intrakomunitarne dobave
   • nastanek obdavčljivega dogodka za dobave znotraj EU
  • pogoji za obdavčitev transakcij v R Sloveniji
  • prenos blaga v drugo državo članico
  • oprostitve za transakcije znotraj Unije
  • obračunavanje DDV pri verižnih poslih
  • obračunavanje DDV pri tristranskih poslih s poudarkom na primerih in izpolnjevanje rekapitulacijskih poročil
  • obravnavanje konsignacijske prodaje blaga
 • prevoz blaga:
  • prevozne storitve, povezane z izvozom blaga
  • prevozne storitve, povezane z uvozom blaga
  • prevozne storitve, opravljene v celoti izven Skupnosti
 • posebni primeri pri  pridobitvah blaga:
  • trošarinski izdelki
  • prodajo blaga na daljavo – pošiljčni posli
 • izvoz in uvoz blaga:
  • predstavitev carinskih postopkov
  • posebnosti v zvezi s carinskim postopkom 42
  • kraj uvoza blaga in datum nastanka davčne obveznosti
  • oprostitve za dobave blaga in storitev v carinskih postopkih
  • oprostitev storitev, povezanih s carinskimi postopki
  • predstavitev davčnih skladišč
  • oprostitve za diplomatska in konzularna predstavništva
 • razlaga sodb sodišča EU
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko

4. MODUL: interaktivna delavnica »Nepremičnine, prevozna sredstva in posebne ureditve«
Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka z licenco ZDSS
Termin: 29. 5. 2018 med 9. in 15. uro

 • transakcije, povezane z nepremičninami:
  • davčne stopnje
  • plačniki DDV – 76.a člen ZDDV-1
  • prodaja objektov in zemljišč
  • najem objektov
  • posredovanje pri prometu nepremičnin
 • DDV in motorna vozila (tudi plovila, davek na motorna vozila in okoljska dajatev)
 • posebne ureditve:
  • posebna ureditev za potovalne agencije
  • posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine
 • posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce
 • posebna ureditev za prodajo na javni dražbi
 • posebna ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko

5. MODUL: preizkus znanja v pisni obliki za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost«

Termin: 13. 6. 2018 med 9. in 11. uro

Predavatelj/i

Mag. Aleksandra Heinzer je diplomirala na Fakulteti za upravo. Opravila je strokovni izpit iz upravnega postopka in je članica Zbornice davčnih svetovalcev. Leta 2016 je na matični fakulteti uspešno zagovarjala magistrsko s področja DDV in pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti. Skozi dolgoletno delo na področju davčnega svetovanja se je v tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer specializirala za področje DDV. Poleg tega, da svojim strankam pomaga reševati DDV probleme, je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

Maja Dolinar Dubokovič, je predavateljica in avtorica številnih člankov. Zaposlena je v družbi Movens d.o.o. kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in s svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

Suzana Tokič, deluje iz davčno svetovalne družbe ST Konzultacije d.o.o., ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno svetuje gospodarskim subjektom in fizičnim osebam pri reševanju njihovih problemov v zvezi z izvajanjem davčne in carinske zakonodaje. Je (so)avtorica strokovnih priročnikov in člankov, med drugim tudi priročnika o primerjavi slovenskega in italijanskega DDV. Je uspešna dolgoletna predavateljica na številnih seminarjih in delavnicah, na katerih se pojasnjujejo pravila v zvezi z izvajanjem domače in tuje davčne zakonodaje, v povezavi s predpisi Evropske Skupnosti. Kot predavateljica nastopa tako doma kot v tujini (Italija, Hrvaška, Srbija, …).

Več o seminarju tukaj >>

Posted in seminarji in izobraževanje and tagged , .