Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost – 2.10. – 23.10.2019

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega. Nudi vam konkurenčnejšo prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja davka na dodano vrednost. Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Zbornica dravčnih svetovalcev

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer ter Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost« v slovenskem in angleškem jeziku.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja davkov. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju …

Iz programa seminarja

1. MODUL: interaktivna delavnica »Zgradimo temelje in spoznajmo zlata pravila DDV«

Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

V modulu bodo zajeti:

 • uporaba predpisov in načela,
 • prepoznavanje transakcij: kaj je in kaj ni v sistemu DDV, vključno z osnovami pri poslovanju z virtualnimi valutami,
 • davčni zavezanci in plačniki za namene DDV:
  • razlikovanje terminov,
  • vrste davčnih zavezancev,
  • posebna ureditev za male davčne zavezance,
  • posebna ureditev za kmete in pavšalno nadomestilo,
  • davčni zavezanci v javnem sektorju,
  • vrste plačnikov DDV,
 • identifikacija za namene DDV in njeno prenehanje:
  • obdavčljiv promet za namene identifikacije,
  • povezane osebe in identifikacija za namene DDV,
  • prenehanje identifikacije za namene DDV,
 • dobava blaga:
  • kaj se šteje za dobavo blaga in kaj ne,
  • poslovna in neposlovna raba blaga,
  • določanje kraja dobave blaga,
 • opravljanje storitev:
  • opravljanje storitev za neposlovne namene,
  • določanje kraja opravljanja storitev,
 • določanje davčne osnove in stopnja DDV:
  • kaj se všteva v davčno osnovo in kaj ne,
  • davčna osnova pri »prezaračunavanju« (zneski v imenu in za račun naročnika),
  • davčna osnova pri transakcijah med povezanimi osebami,
  • uporaba pravilne DDV stopnje,
 • opredelitev ključnih trenutkov: obdavčljivi dogodek, obveznost obračuna,
 • odbitek DDV:
  • nastanek in obseg pravice,
  • omejitve odbitka DDV,
  • odbitni delež,
  • popravki odbitka DDV,
 • obdavčitev nepremičnin,
 • uporaba 76.a člena ZDDV-1,
 • uporaba DDV stopnje v gradbeništvu,
 • transakcije z nepremičninami.

2. MODUL: interaktivna delavnica»Računi, vračilo DDV, obdavčitev storitev in posebne ureditve«

Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka

V modulu bodo zajeti:

 • izdajanje računov:
  • podatki na računu,
  • poenostavljeni računi,
  • elektronski računi,
 • vračilo DDV:
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v drugi državi članici,
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v Sloveniji,
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v tretji državi,
 • kraj opravljanja storitev:
  • splošna pravila,
  • posebna pravila:
   • storitve posrednikov,
   • storitve v zvezi z nepremičninami,
   • opravljanje prevoza (posebna ureditev),
   • storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev,
   • pomožne prevozne storitve in cenitve ter dela na premičninah,
   • restavracijske storitve,
   • najem prevoznih sredstev,
   • elektronske storitve, telekomunikacijske storitve ter storitve radijskega in televizijskega oddajanja (posebna ureditev),
   • opravljanje storitev osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj EU,
 • obveznost obračuna in odbitek DDV pri storitvah,
 • konkretni primeri izpolnjevanja davčnih evidenc, obrazca DDV-O in RP-O,
 • posebne ureditve:
  • posebna ureditev za potovalne agencije,
  • posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine,
  • posebna ureditev za investicijsko zlato,
  • posebna ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji,
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko.

3. MODUL: interaktivna delavnica »Obdavčitev pri pridobitvah, prevozu, uvozu/izvozu blaga«

Predavateljica: mag. Suzana Tokič, davčna svetovalka z licenco ZDSS

V modulu bodo zajeti:

 • obdavčitev mednarodnih transakcij:
  • kratka predstavitev Direktiv EU,
 • pridobitev blaga znotraj Skupnosti:
  • kraj pridobitve blaga znotraj Unije,
   • oproščene intrakomunitarne dobave,
   • nastanek obdavčljivega dogodka za dobave znotraj EU,
  • pogoji za obdavčitev transakcij v Republiki Sloveniji,
  • prenos blaga v drugo državo članico,
  • oprostitve za transakcije znotraj Unije,
  • obračunavanje DDV pri verižnih poslih,
  • obračunavanje DDV pri tristranskih poslih s poudarkom na primerih in izpolnjevanje rekapitulacijskih poročil,
  • obravnavanje konsignacijske prodaje blaga,
 • prevoz blaga:
  • prevozne storitve, povezane z izvozom blaga,
  • prevozne storitve, povezane z uvozom blaga,
  • prevozne storitve, opravljene v celoti izven Skupnosti,
 • posebni primeri pri pridobitvah blaga:
  • trošarinski izdelki,
  • prodajo blaga na daljavo – posli s pošiljkami,
 • izvoz in uvoz blaga:
  • predstavitev carinskih postopkov,
  • posebnosti v zvezi s carinskim postopkom 42,
  • kraj uvoza blaga in datum nastanka davčne obveznosti,
  • oprostitve za dobave blaga in storitev v carinskih postopkih,
  • oprostitev storitev, povezanih s carinskimi postopki,
  • predstavitev davčnih skladišč,
  • oprostitve za diplomatska in konzularna predstavništva,
 • razlaga sodb sodišča EU,
 • davek na motorna vozila:
  • predmet obdavčitve,
  • zavezanec za davek na motorna vozila,
  • oprostitve,
  • davčna osnova in davčne stopnje,
  • nastanek obveznosti obračuna DMV,
  • obračun DMV pri proizvajalcih in trgovcih z motornimi vozili,
  • napoved za odmero DMV,
  • vračilo DMV,
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko.

4. MODUL: interaktivna delavnica s konkretnimi primeri

5. MODUL: preizkus znanja 95 min. , preizkus je pogoj za pridobitev certifikata Preizkušenipoznavalec DDV

Za več informacij in prijavo obišči: https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizku-eni-poznavalec-davka-na-dodano-vrednost-productsemzlg003/

Posted in seminarji in izobraževanje and tagged , .