DDV šola – osnovna stopnja (DDV operater)

Namen: DDV šola – osnovna stopnja je namenjena tistim, ki še nimajo, oziroma imajo malo predznanja s področja DDV. Ob zaključeni šoli udeleženec prejme potrdilo o opravljeni DDV šoli.

Trajanje: 2 dni

Predavateljica: Aleksandra Heinzer

Cena: 350,00 EUR + DDV (cena zajema dvodnevno predavanje, gradivo in okrepčilo)

Program:

1. Osnove, ki jih mora poznati vsak računovodja:

 • uporaba predpisov: gradivo kot pomoč pri reševanju vsakdanjih DDV problemov
 • prepoznavanje transakcij: kaj je in kaj ni v sistemu DDV
 • davčni zavezanci za namene DDV, registracija za DDV
 • razdelitev transakcij znotraj sistema DDV: obdavčen in oproščen promet, prave in neprave oprostitve
 • kako pravilno uporabiti DDV stopnjo

2. Delo v praksi:

 • določanje davčne osnove
 • obdavčljivi dogodek, obveznost obračuna in odbitek DDV
 • popravki odbitka DDV
 • vodenje in izpolnjevanje DDV evidenc
 • plačana realizacija

3. Nekatere posebnosti:

 • poslovanje z nepremičninami
 • obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1
 • posebna ureditev potovalnih agencij
 • posebna ureditev za rabljeno blago

4. Poslovanje s tujino:

 • določanje kraja opravljanja storitev
 • prepoznavanje poslovnih partnerjev
 • dobave in pridobitve blaga znotraj Unije
 • prodaje in nakupi blaga pri poslovanju s tretjimi državami

5. Račun kot knjigovodska listina:

 • splošno o računih
 • kdaj se račun izda
 • vsebina računov
 • oblike računov in kaj je E-račun
 • hramba računov

Termin in kraj: 22. in 23.10.2014 v Ljubljani, v hotelu Plaza (http://www.plazahotel.si/sl/)

Potek šole:

1. Dan od 9.00 – 11.00:

 • osnove, ki jih mora poznati vsak računovodja,
 • delo v praksi

od 11.00 – 11.30:

 • odmor za okrepčilo

od 11.30 – 14.00:

 • nekatere posebnosti

2. Dan od 9.00 – 11.00:

 • poslovanje s tujino (1. del)

od 11.00 – 11.30:

 • odmor za okrepčilo

od 11.30 – 14.00:

 • poslovanje s tujino (2. del)
 • račun kot knjigovodska listina

Pogoji plačila: Šolnina se plača ob prijavi, na podlagi predračuna, ki ga organizator posreduje prijavitelju na podlagi njegove ustne ali pisne prijave. Šola bo izvedena, če bo dovolj prijavljenih. V primeru odpovedi šole, organizator prijavitelju vrne plačano kotizacijo na dan odpovedi.

Posted in delavnice, seminarji in izobraževanje and tagged , .