DDV šola – javni sektor (DDV specialist za delo v javnem sektorju)

Namen: DDV šola – javni sektor je namenjena vsem, ki nekaj predznanja na področju DDV že imajo, pa bi želeli osvojiti tudi posebnosti, ki na področju davka na dodano vrednost veljajo pri poslovanju oseb javnega prava. Ob zaključeni šoli udeleženec prejme potrdilo o opravljeni DDV šoli.

Trajanje: 1 dan (od 9.00 do 14.00)

Cena: 200,00 EUR + DDV (cena zajema predavanje, gradivo in okrepčilo)

Predavateljica: Aleksandra Heinzer

Program:

1. Davčni zavezanec in transakcije

 • oseba javnega prava kot davčni zavezanec za namene DDV
 • prepoznavanje narave transakcij v javnem sektorju
 • neobdavčljive, oproščene in obdavčene dejavnosti
 • aktualna pojasnila DURS in sodna praksa

2. Posebnosti pri javnih zavodih

 • izdajanje računov ustanoviteljem
 • menjava brez denarnega toka
 • problematika tesno povezanih storitev in dobav blaga z oproščeno dejavnostjo

3. Posebnosti pri občinah

 • javno zasebno partnerstvo, investicije in koncesije
 • posledice prodaje blaga, ki ga občina prejme v zapuščinskih postopkih
 • prenos komunalne infrastrukture z investitorja na občine
 • postopki razlastitev
 • prodaja osnovnih sredstev in posledice
 • problematika kulturnih storitev, ki jih opravlja občina

4. Odbitek DDV v javnem sektorju

 • ločeno knjigovodstvo ali odbitni delež
 • odbitek DDV od računov za skupne stroške
 • kasnejši odbitki (kdaj in kako)

5. Nepremičnine

 • služnostna in stavbna pravica
 • prodaja, nakup ter menjava nepremičnin
 • najem in uporaba nepremičnin
 • obratovalni stroški
 • obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1 v javnem sektorju

Termin in kraj: 26. november, v Ljubljani, v hotelu Plaza (http://www.plazahotel.si/sl/)

Potek šole:

od 9.00 – 11.00:

 • predavanje (1. del)

od 11.00 – 11.30:

 • odmor za okrepčilo

od 11.30 – 14.00:

 • predavanje (2. del)

Pogoji plačila: Šolnina se plača ob prijavi, na podlagi predračuna, ki ga organizator posreduje prijavitelju na podlagi njegove ustne ali pisne prijave. Šola bo izvedena, če bo dovolj prijavljenih. V primeru odpovedi šole, organizator prijavitelju vrne plačano kotizacijo na dan odpovedi.

Posted in delavnice, seminarji in izobraževanje and tagged , , .