Aleksandra Heinzer uspešno zagovarjala magistrsko delo

Sporočamo, da je Aleksandra Heinzer 10.6.2016 na Fakulteti za upravo, Univerze v Ljubljani, uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Analiza dejavnikov optimiziranja DDV v občinah in problematika izkrivljanja konkurence« in pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti.

a-heinzerMagistrsko delo ponuja sistematičen pregled obstoječe davčne ureditve na tem področju ter odločitev Sodišča EU in aplicira teoretične ugotovitve na primere iz prakse. Z dosedanjo pravno prakso delo obrazloži termina »davčni zavezanec« in »znatno izkrivljanje konkurence«, analizira dejavnike, ki vplivajo na odbitek DDV v slovenskih občinah in opozarja na nejasnosti, ki obstajajo na tem področju. Delo prikazuje bistvene razlike med hrvaškim in slovenskim obravnavanjem oseb javnega prava v luči DDV ter na podlagi izvedenih raziskav tujih organizacij, mnenj tujih strokovnjakov ter izkušenj nekaterih tretjih držav izpostavlja negativne vplive trenutnega evropskega sistema DDV v javnem sektorju.

Vsebina magistrske naloge, ki ima tudi praktično uporabo, je na voljo spodaj:

Magistrska naloga A. Heizner

Prenesite magistrsko nalogo

Posted in Novice and tagged .